Smart hodinky Garmin – základný prehľad funkcií

Forerunner, Fénix, Venu, EPIX, Instinct - rôzne modelové rady s rôznym zameraním, ktoré však majú niečo spoločné. Sú to základné funkcie, s ktorými sa stretnete na väčšine hodiniek Garmin. Dnes sa spoločne pozrieme na funkcie pre zdravie, životný štýl a šport, na ktoré sa môžete tešiť bez ohľadu na zvolený modelový rad.

Funkcie monitorovania zdravia

Ide o funkcie, ktoré slúžia na monitorovanie vašich základných fyziologických funkcií a ďalších parametrov súvisiacich so zdravím. Práve vďaka týmto funkciám sú hodinky Garmin vhodné nielen pre športovcov, ale aj pre používateľov, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl. V nasledujúcej časti sa pozrieme na tieto typy funkcií, s ktorými sa stretnete v mnohých modeloch hodiniek Garmin.

Monitorovanie srdcovej frekvencie

Monitorovanie srdcovej frekvencie je základným ukazovateľom na odhad a výpočet ďalších dôležitých údajov týkajúcich sa nielen vášho zdravia, ale aj tréningu (Body Battery, skóre stresu, dýchanie, saturácia krvi kyslíkom). Priebežné meranie srdcovej frekvencie môžete samozrejme deaktivovať. Zároveň môžete nastaviť upozornenia na neobvykle vysokú alebo nízku tepovú frekvenciu. Prahové hodnoty je možné nastaviť manuálne.

Tepová frekvencia je kľúčovým parametrom na posúdenie funkčnosti a výkonnosti srdca. Tepová frekvencia zvyčajne stúpa so zvyšujúcou sa námahou a po upokojení opäť klesá. Príliš vysoké alebo príliš nízke hodnoty môžu byť pre náš organizmus nebezpečné. V prípade, že netrpíte žiadnym kardiovaskulárnym ochorením, by však vaše srdce nemalo dosahovať "nebezpečnú" frekvenciu. Ak sa však vaše maximálne a minimálne hodnoty v dôsledku nejakého ochorenia zmenia, môžete vďaka upozorneniam hodiniek okamžite reagovať.

Meranie srdcovej frekvencie súvisí s variabilitou ST, ktorú rozoberieme nižšie a kľudovou srdcovou frekvenciou (KST). Nižšia odpočinková srdcová frekvencia je zvyčajne ukazovateľom lepšej kondície, kvalitnejšieho spánku a nízkej úrovne stresu.

Stav VST

Naše srdce pracuje s určitou frekvenciou, ktorú určuje autonómny nervový systém. Medzi jednotlivými údermi srdca je teda pauza, ktorej dĺžka závisí od rôznych faktorov. Kolísanie medzi jednotlivými údermi je pre naše telo prirodzené, najmä v čase odpočinku a relaxácie. V prípade, že sa vaše telo dostane do napätia alebo fyzickej záťaže, resp. zvýši sa vaša srdcová frekvencia, váš tep sa stane pravidelnejším. Pri vyššej frekvencii sa teda variabilita srdcovej frekvencie znižuje.

Počas spánku, odpočinku alebo počas kľudných každodenných činností by teda mali byť hodnoty vyššie. Ak hodnoty klesajú napríklad počas spánku, môžu byť indikátorom nižšej kvality spánku a základom pre podrobnejšiu analýzu alebo zmenu spánkových návykov.

Vyššia variabilita srdcovej frekvencie po spánku zvyčajne svedčí o jeho vyššej kvalite
Vyššia variabilita srdcovej frekvencie po spánku zvyčajne svedčí o jeho vyššej kvalite

Dýchanie

Frekvenciu nášho dýchania ovplyvňuje okrem iného aj naša telesná hmotnosť. Frekvencia dýchania sa zvyšuje priamo úmerne s množstvom cvičenia alebo dĺžkou jeho podávania. V období odpočinku by preto mala byť frekvencia nižšia, čo je ukazovateľom dobrého fyzického zdravia. Kľudová frekvencia dýchania u zdravých dospelých ľudí sa pohybuje medzi 12 a 20 dychmi za minútu. Výrazné výkyvy od týchto hodnôt potom môžu byť ukazovateľom zhoršujúceho sa zdravotného stavu alebo nervového napätia.

Hodinky Garmin, ktoré merajú frekvenciu dýchania, ponúkajú aj dychové cvičenia, pomocou ktorých si môžete precvičiť techniku dýchania, zvýšiť koncentráciu alebo si trochu oddýchnuť. Počas týchto aktivít hodinky zobrazujú kroky, ktoré treba vykonať (nádych, zadržanie dychu, výdych, atď.).

Okysličenie krvi (saturácia)

Pulzný oxymeter je jedným zo senzorov, s ktorým sa stretnete predovšetkým v hodinkách Garmin vyššej triedy. Oxymeter meria okysličenie krvi, ktoré sa následne vyhodnocuje v percentách. Hodinky majú oxymeter predvolene vypnutý, takže hodnotu okysličenia získate až po aktivácii merania. V nastaveniach nájdete aj režimy merania len počas spánku alebo nepretržite počas dňa.

Fyziologické hodnoty saturácie pre dospelých sa pohybujú od 95 do 100 %. Nasýtenie môže klesnúť počas rôznych ochorení alebo kritických stavov, ktoré si vyžadujú urgentnú lekársku starostlivosť. Mimo kritických stavov, ktoré si vyžadujú liečbu kyslíkom, by sa človek nemal dostať mimo fyziologických hodnôt.

Monitor stresu (skóre záťaže)

Väčšina z nás si pod pojmom stres predstavuje určitú formu nervového napätia. V podmienkach hodiniek Garmin však ide skôr o záťaž vášho tela, ktorá je podložená viacerými premennými, než len stavom nervového systému. Keď hodinky nemonitorujú žiadnu aktivitu a nosia sa na zápästí, určujú skóre stresu na základe variability srdcovej frekvencie (VST). Výsledkom je hodnota od 0 do 100, pričom najvyššia hodnota znamená najväčší stres.

Na skóre má veľký vplyv odpočinok, množstvo a kvalita spánku, konzumácia jedla, alkoholu alebo hroziace vírusové ochorenie. Vďaka stresovému skóre môžete lepšie prispôsobiť svoj ďalší tréning. Ak sú hodnoty príliš vysoké, je vhodné zvoliť odpočinok alebo len menšiu záťaž.

V prípade, že začnete intenzívny tréning bez toho, aby bola vaša kľudová záťaž nízka, môže mať váš tréning kontraproduktívny dopad. Či už trénujete na zlepšenie kondície, spálenie kalórií alebo na blížiace sa preteky, váš zvolený cieľ môže byť bez predchádzajúcej záťaže oveľa ťažšie dosiahnutelný.

Body Battery

Funkcia Body Battery je do určitej miery zjednodušením záťažového skóre. V tomto prípade sa úroveň záťaže prepočíta na index, ktorý predstavuje množstvo vašej zostávajúcej fyzickej energie počas dňa. Prirodzene, hodnoty bývajú najvyššie po nočnom spánku a počas dňa postupne klesajú. Podobne ako skóre stresu, aj hodnoty Body Battery vám umožnia lepšie odhadnúť intenzitu plánovaného tréningu alebo športovej aktivity.

Hodnoty odrážajú váš výkonnostný potenciál. Čím viac sú vaše "batérie nabité", tým viac energie môžete vynaložiť a tým efektívnejší bude pre vás náročný tréning. Ak si napriek nízkym hodnotám zvolíte náročný tréning, môže byť pre vás namáhavejší a nemusí byť pre vaše telo taký prospešný ako tréning pri vyšších hodnotách.

Monitor zdravia žien

Monitorovanie zdravia žien je doménou najmä dámskych smart hodiniek. Do tejto kategórie nepochybne patrí niekoľko modelov z portfólia spoločnosti Garmin. Ak chcete túto funkciu využívať, musíte v aplikácii Garmin Connect (karta Nastavenia - Nastavenia používateľa) vybrať pohlavie "žena".

Pomocou hodiniek budete môcť sledovať priebeh svojho cyklu, vždy budete mať po ruke prehľadný kalendár s jednotlivými fázami cyklu a niekoľkými stlačeniami alebo dotykom budete môcť zaznamenať sprievodné javy spojené s vaším cyklom (bolesti, zmeny nálad, atď.).

Monitor spánku

Monitorovanie spánku je doménou drvivej väčšiny inteligentných hodiniek a športtesterov Garmin. Stretli sme sa s ním aj na modeli Forerunner 55, ktorý je určený pre menej náročných používateľov. Ak budete hodinky nosiť počas spánku, vďaka tejto funkcii získate spätnú väzbu o priebehu spánku. Hodinky monitorujú dĺžku vášho spánku, jeho kvalitu a trvanie jednotlivých fáz spánku (REM, hlboký, ľahký, prebudenie). Ak sú hodinky vybavené oxymetrom, môžete si počas spánku merať aj okysličenie krvi.

Spotreba kalórií

Množstvo prijatých a spálených kalórií ovplyvňuje množstvo fyziologických procesov v našom tele. Medzi ne patrí okrem iného aj kolísanie našej telesnej hmotnosti. Väčšina hodiniek Garmin dokáže určiť tzv. aktívne a pasívne kalórie. Aktívne kalórie je pojem, ktorý označuje energiu spotrebovanú počas fyzických aktivít. Na druhej strane pasívne kalórie opisujú množstvo energie spálenej mimo športových aktivít alebo v kľude.

Na odhad pasívnych kalórií používajú hodinky údaje, ako je vek, telesná hmotnosť a výška. Výsledná hodnota sa mierne zvýši o kalórie, ktoré spálite počas "sedavých činností" a menších pohybov. V prípade aktívnych kalórií hodinky zohľadňujú aj intenzitu aktivity, jej typ a srdcovú frekvenciu.

Množstvo spálených kalórií môže byť cieľom celého tréningu alebo len niektorých jeho fáz. Viac informácií o vytváraní vlastných tréningov nájdete v nasledujúcej kapitole.

Hoci odhad spálených kalórií je jednou z rozšírených funkcií hodiniek Garmin, ich zaznamenávanie po jedle alebo pití nápojov zatiaľ nie je možné.

Krokomer

Hodinky využívajú zabudovaný akcelerometer na sledovanie počtu krokov. Hodinky vám poskytnú odporúčaný počet krokov na každý deň, čo by malo mať pozitívny vplyv na vaše zdravie. Prednastavený cieľ pre prvý deň je 10 000 krokov a každý ďalší cieľ sa potom určuje na základe počtu krokov vykonaných v predchádzajúci deň. Inými slovami, to, koľko krokov sa vám podarí urobiť v jeden deň, ovplyvní odporúčaný cieľ na ďalší deň. Samozrejme, denný počet krokov môžete nastaviť aj manuálne.

Lifestyle funkcie

V nasledujúcej kapitole vám predstavíme základné funkcie, ktoré vám uľahčia alebo spríjemnia používanie hodiniek nielen v každodennom živote, ale aj pri športových aktivitách. Okrem dôležitých informácií o vašom zdraví vás hodinky budú informovať o počasí, umožnia vám vykonávať bezkontaktné platby a zobrazovať oznámenia zo smartfónu.

Ranná správa

S rannou správou sa stretnete najmä pri modeloch strednej a vyššej triedy. Hodinky vám zaželajú Dobré ráno, poskytnú stručné zhrnutie prežitej noci a nadchádzajúceho dňa, budú vás informovať o počasí a na záver vás slovne motivujú. Obsah rannej správy je možné prispôsobiť a nájdete tu aj možnosti, ako napr.:

Garmin Pay

Garmin Pay je funkcia, ktorá slúži na vykonávanie bezkontaktných platieb pomocou inteligentných hodiniek prostredníctvom technológie NFC. Predtým, ako budete môcť hodinkami platiť, musíte do aplikácie Garmin Connect (karta Garmin Pay) zadať informácie o svojej kreditnej karte. Spolu s kartou je potrebné nastaviť 4-miestne heslo na aktiváciu funkcie. Hodinky vyžadujú zadanie hesla každých 24 hodín alebo vždy, keď si ich zložíte a znovu nasadíte.

Službu Garmin Pay nepodporujú všetky banky na našom území. Zoznam podporovaných bánk nájdete na webovej stránke výrobcu.

Ovládanie a prehrávanie hudby

S funkciou ovládania hudby sa stretnete na väčšine smart hodiniek Garmin. Ak ste zvyknutí počúvať hudbu zo smartfónu počas športových aktivít, môžete pomocou hodiniek preskakovať skladby, vracať sa k nim, pozastaviť ich a ovládať hlasitosť.

Pri vyšších modeloch, ako sú Forerunner 255 Music, Fénix 7 alebo Forerunner 965, máte k dispozícii aj internú pamäť určenú na ukladanie skladieb na počúvanie offline v bezdrôtových slúchadlách alebo bluetooth reproduktoroch. Do hodiniek ich môžete nahrať buď vo formáte .mp3 prostredníctvom počítača alebo pomocou streamovacích aplikácií, ako sú Spotify a Deezer.

Notifikácie

Možnosť zobrazenia oznámení zo spárovaného smartfónu je k dispozícii v celom portfóliu hodiniek Garmin. Podrobnosť a dĺžka textu, ktorý hodinky zobrazujú, závisí od technológie a veľkosti displeja. Oznámenia sú k dispozícii len vtedy, keď sú smart hodinky v dosahu bluetooth signálu smartfónu.

Niektoré modely ponúkajú okrem zobrazenia na displeji aj možnosť odpovedať na oznámenia. Na tento účel sa používajú odpovede definované výrobcom v angličtine alebo správy, ktoré si nastavíte v aplikácii Garmin Connect. Táto možnosť je však k dispozícii len vtedy, ak sú hodinky spárované s telefónom so systémom Android.

Počasie

Zobrazenie aktuálneho počasia a predpovede je doménou takmer všetkých smart hodiniek Garmin. Táto funkcia je závislá od polohy GPS vášho smartfónu a je k dispozícii len vtedy, ak sú hodinky v dosahu bluetooth signálu. Niektoré hodinky ponúkajú okrem základných informácií, ako je hodinová a denná predpoveď, pocitová teplota, vlhkosť a smer vetra, aj pokročilé informácie, napríklad rosný bod a UV index. Pri modeloch, ako je Garmin EPIX Pro 2, sa stretnete aj s radarovými informáciami (oblačnosť, zrážky, teplota, vietor).

Športové funkcie

Jedným z najstarších modelových radov spoločnosti Garmin sú inteligentné hodinky a športtestery Forerunner. Napriek tomu aj ostatné modely v portfóliu patria medzi spoľahlivých spoločníkov rekreačných a profesionálnych športovcov. Viacero športových funkcií je spoločných pre väčšinu hodiniek vo všetkých cenových reláciách.

VO2 Max

Hodnota VO2 max opisuje maximálny objem kyslíka, ktorý vaše telo dokáže spotrebovať za jednu minútu. Je to teda v podstate ukazovateľ, ktorý popisuje vývoj vašej dlhodobej fyzickej kondície. Zvyšovanie VO2 max je zvyčajne určujúcim faktorom zlepšovania telesnej kondície. Hodinky Garmin na jej odhad používajú analýzu Firstbeat, ktorá sa opiera o niekoľko parametrov vášho tréningu.

Hoci odborná verejnosť považuje laboratórnu gazometriu za jedinú presnú metódu určenia VO2 max, odhadovaná hodnota hodinkami môže byť pre vás veľkým prínosom. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o meraní, odhade a výpočte VO2 max, prečítajte si náš podrobný článok na túto tému.

Predpoveď závodného času

Predpoveď závodného času využíva vaše dlhodobé tréningové výsledky a vývoj hodnoty VO2 max. Hodinky tak odhadujú vaše časy na 5 km, 10 km, polmaratón a maratón. Každá z týchto predpovedí je doplnená grafom, pomocou ktorého si môžete pozrieť, ako sa predpoveď vyvíja v čase.

Zóny srdcovej frekvencie (ST)

Snímač srdcovej frekvencie otvára športovcom dvere k celému radu praktických meraní a výpočtov. Medzi ne patria zóny ST, ktoré predstavujú rôzne intervaly srdcovej frekvencie, ktoré na seba nadväzujú. Každá zóna má z dlhodobého hľadiska iný význam pre váš tréning. Zóny sa automaticky vypočítajú podľa vašej maximálnej srdcovej frekvencie. Tú môžete zadať buď ručne alebo ju hodinky zmerajú automaticky. Hodinky z toho potom vypočítajú nasledujúce ST zóny:

Zóny ST sú k dispozícii kedykoľvek počas tréningu alebo po jeho ukončení v analýze priamo na hodinkách a v aplikácii Garmin Connect. Podľa toho, v ktorých zónach sa tréning odohráva, môžete upraviť jeho intenzitu, dĺžku a ďalšie dôležité parametre.

Ak trénujete dlhší čas s rovnakou intenzitou (napr. rovnakú bežeckú trasu približne rovnakým tempom), váš tréning sa môže posunúť do nižšej zóny. Tým sa môže tréning na zvýšenie kondície zmeniť na udržiavací tréning a neskôr na regeneračný tréning. Laicky by sa dalo povedať, že pri rovnakej záťaži sa vaše srdce "namáha menej". Takýto vývoj je teda určujúci pre zlepšenie vašej výkonnosti.

Čas zotavenia

Naše telo potrebuje po každom tréningu, fyzickej a dokonca aj psychickej námahe dostatočný odpočinok. Počas tejto regenerácie získavame novú energiu a silu na zdolávanie ďalších výziev. V súvislosti s tréningom má čas regenerácie dramatický vplyv na náš budúci výkon. Ak však nemáte dostatočné vstupné údaje, odhadnúť dĺžku regenerácie je veľmi náročné.

Nesprávny odhad môže spôsobiť, že tréning, v ktorom ste podali výkon na hranici svojich síl, nebude mať očakávaný efekt. Hodinky Garmin vám v tomto smere výrazne uľahčia prácu. Vďaka množstvu údajov, ktoré analyzujú počas tréningu a údajom o výkone, dokážu odhadnúť čas zotavenia. Okrem tréningových údajov hodinky na odhad využívajú aj údaje o zdraví a životnom štýle.

Tréning

Hoci sú športtestery Forerunner z portfólia spoločnosti Garmin najviac zamerané na šport, aj ostatné modelové rady ponúkajú množstvo športových funkcií. Patria medzi ne tréningové režimy, ktoré si môžete vytvoriť od základu a naplánovať takmer každý ich detail. Môžete si nastaviť rôzne typy fáz (zahrievacia, oddychová,...), trvania (čas, vzdialenosť, spálené kalórie,...) a ciele.

Základné tréningové plány sú k dispozícii priamo v hodinkách
Základné tréningové plány sú k dispozícii priamo v hodinkách

Okrem vlastných tréningov je v aplikácii Garmin Connect k dispozícii knižnica tréningov a tréningových plánov, ktoré si môžete stiahnuť do hodiniek. Plány sú k dispozícii pre bežecké a cyklistické aktivity.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *