ITmix.cz logo

Legislatíva: Autokamery v Slovenskej republike

Kamery do auta sa v poslednom čase stali spoločníkom mnohých slovenských vodičov. Ruku na srdce, väčšina kupujúcich pravdepodobne hneď po kúpe vyhodila návod na použitie do najbližšieho koša. Aj keď návodom na použitie spravidla nevenujeme veľkú pozornosť, mali by ste sa aspoň krátko pozastaviť pri nasledujúcej príručke, ktorá obsahuje základy legálneho používania autokamier. Ak si neosvojíte základné zásady, ktoré vyžaduje zákon na jej používanie, môže byť vaša autokamera nie len dobrým pomocníkom, ale aj zlým pánom.

Kam s ňou? Alebo čo hovorí zákon o umiestnení autokamery

Na prvé zákonné obmedzenia narazíte už pri inštalácii palubnej kamery do vozidla. Súčasná legislatíva vyžaduje, aby bolo záznamové zariadenie umiestnené vo vozidle tak, aby neobmedzovalo ani neohrozovalo vodiča alebo jeho spolujazdcov. Okrem toho autokamera nesmie brániť vodičovi v bezpečnom výhľade.

Jej umiestnenie v zornom poli vodiča, kde by mohla zhoršiť schopnosť vodiča vnímať okolitú premávku a dostatočne rýchlo na ňu reagovať, je preto vylúčené. Ak si nechcete robiť starosti s umiestnením palubnej kamery, vyberte si bežné umiestnenie za spätným zrkadlom.

Kamera v ruke vodiča a sankcie s ňou spojené

Pred jazdou sa vždy uistite, či je kamera pevne pripevnená. Ak vezmete kameru do ruky a budete s ňou počas jazdy akokoľvek manipulovať, dopustíte sa dopravného priestupku rovnako ako v prípade, že máte v ruke mobilný telefón. Ak sa dopustíte priestupku, budete si musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Autokamera v ruke počas jazdy vás vyjde draho.

Chcem používať autokameru: čím sa musím riadiť?

Existujú zákonné obmedzenia nielen pre umiestnenie a manipuláciu s autokamerou počas jazdy, ale aj pre nakladanie so záznamom. Kamery počas jazdy zaberajú verejné priestranstvo, preto je nevyhnutné, že zachytia ostatných účastníkov cestnej premávky a ďalšie osoby naokolo.

Zachytené zábery obsahujú osobné údaje snímaných osôb a môžu zasahovať do ich súkromia. Z tohto dôvodu je používanie palubnej kamery právne upravené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý z vás pri natáčaní cestnej premávky robí spracovateľa osobných údajov. Zároveň sa na vás vzťahuje aj príslušná časť občianskeho zákonníka, ktorá poskytuje ochranu práva na súkromie.

Nahrávajte, ale nezdieľajte: zlaté pravidlo pre používateľov autokamier

V medziach občianskeho zákonníka by ste pri používaní autokamery mali pamätať na to, že niektoré záznamy možno vyhotoviť len so súhlasom zúčastnených osôb. Ide najmä o záznamy, na ktorých je obraz zaznamenanej osoby jasne rozpoznateľný, t. j. osobu možno identifikovať, či už podľa tváre, postavy, účesu, oblečenia, postoja alebo gest. Nie je pritom dôležité, ako dlho je príslušná osoba na nahrávke viditeľná.

Súhlas s vyhotovením záznamu sa podľa zákona nevyžaduje len vtedy, ak sa vyhotovuje na účely výkonu alebo ochrany iných práv alebo právom chránených záujmov alebo pri verejnom vystúpení na ochranu verejného záujmu (napr. zaznamenanie priebehu a príčiny dopravnej nehody alebo vandalizmu na vozidle atď.).

Nezverejňujte záznamy na internete! Ani v žiadnom inom verejnom mediálnom priestore.

Zhotoviteľ záznamu sa však už nezaobíde bez výslovného súhlasu nahrávaných osôb, ak má v úmysle záznam verejne zdieľať. Bez získania potrebného súhlasu by ste mali na zdieľanie nahrávky zabudnúť. Vystavujete sa tak riziku právnych problémov. Ani rozpixelovanie tvárí nahraných osôb vám nemusí byť platné. Identifikácia osoby sa často neodstráni. Prinajmenšom môžu dotyčnú osobu stále spoznať priatelia a rodina. Vaše konanie je teda stále právne postihnuteľné.

Videozáznamy môžete použiť bez súhlasu len v špecifických prípadoch.

V súlade s občianskym zákonníkom sa zákon o ochrane osobných údajov vzťahuje aj na používanie kamery v aute. Je dôležité si uvedomiť, že záznamy z kamier v aute nemožno použiť na akýkoľvek účel. Legitímnym dôvodom použitia palubnej kamery (vyhotovenia záznamu) je ochrana práv majiteľa vozidla, vodiča, cestujúcich a prípadne ďalších osôb. Za takéto použitie sa nemusíte obávať sankcií zo strany Úradu na ochranu osobných údajov.

Zverejnenie záznamu z palubnej kamery na internete by však už bolo nezákonné. Podobne ako občiansky zákonník, ani zákon o ochrane osobných údajov takéto použitie netoleruje. Šírenie kamerového záznamu vás môže dostať do problémov, a to aj v prípade, že zobrazuje napríklad nevhodné správanie iného vodiča. Rovnako nemôžete zverejniť videozáznam vandala, ktorý poškodil vaše alebo cudzie vozidlo, a to ani v prípade, že ste požiadaní o identifikáciu páchateľa. So záznamom z palubnej kamery preto zaobchádzajte opatrne a zdržanlivo.

Autor: Radek Svoboda
Autor: Radek Svoboda
Pri každej návšteve obchodu s elektronikou musím skontrolovať, čo je na trhu nové. Často zabŕdnem do rozsiahleho výskumu, porovnávam parametre rôznych produktov a zisťujem reálne skúsenosti používateľov. Reálne skúsenosti však nie sú vždy dostupné v takom rozsahu a kvalite, ako by som očakával, a to sa s tímom ITmix snažíme zmeniť.
Jak se vám líbil tento článek?
3.8/5 - (20 hlasovanie)
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Recenzie produktov

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram