ITmix.cz logo

Čo je IP krytie a ktoré si vybrať?

Ochrana IP je norma, ktorá určuje odolnosť výrobkov. Táto norma sa používa na to, aby spotrebitelia mohli lepšie posúdiť, či je pre nich vhodný výrobok alebo nie. Viete, ako si vybrať produkt na základe ochrany IP?

Ako môžete definovať IP krytie?

Hodnoty IP sú skratky, ktoré označujú stupeň odolnosti výrobkov. Každé hodnotenie sa skladá z kombinácie písmen IP (International/Ingress Protection) a dvoch čísel.

  • Prvá číslica označuje ochranu proti vniknutiu cudzích telies.
  • Druhá číslica označuje ochranu proti vniknutiu vody.

Čím vyššie sú číslice ochrany IP, tým je výrobok odolnejší voči vonkajším vplyvom. Stupeň krytia IP by ste mali zvoliť v závislosti od podmienok, v ktorých plánujete výrobok používať. Náš stručný sprievodca vám pomôže vybrať si krytie IP.

Vonkajšia technológia je vystavená vode a prachu
Vonkajšia technológia je vystavená vode a prachu
zdroj: https://unsplash.com/photos/uCAzm64wJn8

Tabuľky IP krytia

Ako sme spomenuli v úvode, každé hodnotenie sa skladá z dvojice čísel, ktoré označujú ochranu pred cudzími telesami a vodou. Stupeň krytia IP je popísaný v tabuľke, v ktorej sú uvedené jednotlivé stupne krytia a k nim prislúchajúca odolnosť.

Stretli ste sa s označením IP6x?

Pri niektorých výrobkoch uvidíte kód IP, ktorý je doplnený o jednu číslicu a písmeno "x". Písmeno môže byť buď na pozícii triedy ochrany proti cudzím telesám, alebo na pozícii triedy ochrany proti vode. Pozícia písmena označuje podmienky, v ktorých výrobok nebol testovaný. Napriek tomu môže byť výrobok voči týmto podmienkam do určitej miery odolný.

Ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov

Ochrana proti cudzím telesám je založená na ich priemere. Tabuľka krytia IP proti vniknutiu cudzích predmetov obsahuje sedem úrovní, ktoré sú označené prvou číslicou kódu.

StupeňOchrana proti vniknutiu cudzích predmetov
IP0xŽiadna ochrana
IP1xOchrana proti vniknutiu telies s priemerom väčším ako 50 mm
IP2xOchrana proti vniknutiu telies s priemerom nad 12 mm
IP3xOchrana proti vniknutiu telies s priemerom nad 2,5 mm
IP4xOchrana proti vniknutiu telies s priemerom nad 1 mm
IP5xČiastočná ochrana proti vniknutiu prachu
IP6xÚplná prachotesnosť
Norma IP sa vzťahuje na technológie na trhu po celom svete
Norma IP sa vzťahuje na technológie na trhu po celom svete
zdroj: https://unsplash.com/photos/_jYLJodqEoY

Ochrana proti vniknutiu vody

Ochrana proti vniknutiu vody je rozsiahlejšia ako predchádzajúce kritérium. Je to spôsobené viacerými spôsobmi, ktorými môže voda ovplyvniť výrobky. Nasledujúca tabuľka preto obsahuje 10 stupňov ochrany, ktoré sú označené druhou číslicou v kóde.

StupeňOchrana proti vniknutiu vody
IPx0Žiadna ochrana
IPx1Ochrana proti vertikálne padajúcim kvapkám vody
IPx2Ochrana proti vertikálne padajúcim kvapkám vody pri naklonení do 15°
IPx3Ochrana proti vertikálne padajúcim kvapkám vody pri naklonení do 60° s rýchlosťou do 10 l/min počas 5 minút (ochrana proti dažďu)
IPx4Ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov do 10 l/min po dobu 5 minút
IPx5Ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov z trysky s priemerom 6,3 mm s prietokom do 12,5 l/min po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metrov
IPx6Ochrana pred intenzívnym vodným prúdom/vlnou zo všetkých smerov z trysky s priemerom 12,5 mm s prietokom do 100 l/min počas 3 minút zo vzdialenosti 3 metrov
IPx7Ochrana proti dočasnému ponoreniu pod vodu v hĺbke do 1 metra po dobu 3 minút
IPx8Ochrana proti trvalému ponoreniu pod vodu za podmienok stanovených výrobcom
IPx9KOchrana proti trvalému ponoreniu, zvýšenému tlaku a zvýšenej teplote (možnosť čistenia parou)

Ktorý stupeň ochrany IP si vybrať?

Stupeň krytia IP, ktorý si vyberiete pre hľadaný výrobok, je veľmi variabilný. Je dôležité, aby ste sa najprv zamysleli nad podmienkami, ktorým bude výrobok vystavený.

Ochrana IP v interiéri - suché priestory

V suchých priestoroch domácnosti postačuje nižší stupeň ochrany proti vode. Stupeň ochrany proti cudzím telesám je v tomto prípade dôležitejší, najmä v prípade svietidiel a elektroniky. Tieto výrobky by mali byť chránené minimálne na úrovni IP2x. To znamená ochranu proti vniknutiu predmetov s priemerom do 12 mm. Príkladom takéhoto "objektu" môže byť ľudský prst.

Ochrana IP v interiéri - kúpeľne a vlhké priestory

Priestor okolo varnej dosky a kuchynského drezu alebo celá kúpeľňa sú vlhké prostredia, kde má zmysel zvoliť vyššiu úroveň ochrany proti vode. Akákoľvek elektronika, ktorú plánujete používať na týchto miestach, by mala spĺňať minimálne normy IPx3 alebo IPx4.

Ochrana IP vo vonkajšom prostredí

V exteriéri je elektronika a iné výrobky vystavené oveľa drsnejším podmienkam ako v interiéri. Výrobky môžu ľahko prísť do kontaktu nielen so striekajúcou a padajúcou vodou, ale aj s malými časticami, ktoré sa do nich môžu dostať zo všetkých strán. Preto odporúčame vyberať výrobky s krytím IP44. Ak plánujete výrobky čistiť prúdom vody, vyberte si ochranu proti vode IPx5, aby ste zabránili ich poškodeniu.

Vedeli ste, že Kód IP môže byť doplnený o ďalšie písmená, ktoré popisujú odolnosť voči olejom, elektrickému prúdu alebo pohybu vo vode?

Dodatočné informácie ku kódu IP

Dvojmiestny kód opisuje odolnosť výrobku voči cudzím telesám a vode. Pri niektorých výrobkoch však môžete vidieť aj ďalšie písmená, ktoré opisujú odolnosť voči špeciálnym podmienkam.

StupeňOdolnosť voči špeciálnym podmienkam
FOdolnosť voči olejom
HOdolnosť voči vysokému napätiu
MOdolnosť voči vode pri pohybe rotujúcich častí stroja
SOdolnosť voči vode bez pohybu rotujúcich častí stroja
WOdolnosť voči poveternostným vplyvom

Okrem toho nájdete aj výrobky, ktoré majú v kóde IP označenie ochrany obsluhy. Ide najmä o stroje, ktorých časti môžu byť počas prevádzky nebezpečné pre ľudské zdravie.

Príkladom je kód IP3xD, ktorý je typický pre elektrické skrine.

StupeňOznačenie ochrany obsluhy
AOchrana proti dotyku chrbtom ruky
BOchrana proti dotyku prstom
COchrana pred dotykom ručného nástroja
DOchrana pred dotykom drôtu

Norma IP pomáha spotrebiteľom na celom svete rozhodnúť sa, či je výrobok pre nich vhodný. Stupne ochrany IP obsahujú dvojčíselné kódy, ktoré určujú odolnosť proti vniknutiu cudzích telies a vody.

Autor: Martin Dajča
Autor: Martin Dajča
Som študent, ktorý rád pretvára svoje skúsenosti a zložité myšlienky do zrozumiteľného jazyka pre spotrebiteľov. Vo voľnom čase rád behám, bicyklujem a chodím na túry po okolí. V mojom portfóliu sa preto nachádzajú recenzie inteligentných hodiniek, kamier do auta a mnohých ďalších pomôcok pre každodenný život.
Jak se vám líbil tento článek?
5/5 - (1 hlasovanie)
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Recenzie produktov

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram